Rezervace zkoušky

Jakmile to bude možné, ozveme se vám :)

Vážené zákaznice, 

zkoušky šatů jsou pouze na objednání, zaručíme vám tak maximální soukromí :) Při objednání, prosím, uveďte preferovaný čas zkoušky a termín vaší svatby. 

Délka trvání zkoušky šatů je 1 hodina. Požadavek delšího času je třeba nahlásit dopředu. Poplatek za zkoušku bude navýšen za každou další započatou hodinu.

Před rezervací zkoušky se, prosím, podívejte na nabídku našich šatů, ať víte, jaké šaty u nás můžete zkoušet a zda je to styl, který na svůj den hledáte. 

Děkujeme :)

telefon:      603 223 777,  541 247 831 
email:         info@salonpaulina.cz


OTEVÍRACÍ DOBA: 

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

Cena zkoušky svatebních šatů: 

pondělí až pátek - 300,- a sobota - 400,-
(v případě rezervace šatů není hrazen) 

Doporučený doprovod pro vaše pohodlí 3 osoby

Neděle a státní svátky zavřeno


AKTUÁLNĚ SI U NÁS MŮŽETE ZAKOUPIT VLASTNÍ ŠATY ZA CENU PŮJČOVNÉHO.

Těšíme se na vás 🙂Zásady ochrany osobních údajů.

Vážení klienti, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

  • Správcem osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je pronajímatel.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení vaší zakázky.
  • Ochrana vašich údajů odpovídá požadavkům (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucí k tomu zmocněných zákonem.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
  • Nemám v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci či jiným osobám.
  • Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem žádného zpracovatele a neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku oproti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Brně dne 25.5.2018